Ring ring yeoboseyo jigeum aembyulleonseu han daebonaejuseyo? (Ring, ring, allô ? Pouvez-vous envoyer une ambulance ici ?)- Rena | Wee Woo

Ring ring yeoboseyo jigeum aembyulleonseu han dae[align=center]bonaejuseyo?[/align] [align=center][size=10px][font=Courier New](Ring, ring, allô ? Pouvez-vous envoyer une ambulance ici ?)[/font][/size][/align][align=right][font=Courier New][size=14px]- Rena | Wee Woo[/size][/font][/align]